Tänään oli yksi toisen vuosineljännestulosten superpäivistä, kun useampi yhtiö kertoi tuloksistaan. Itse olen valinnut tähän kirjoitukseen ne yhtiöt, joita minulla on omassa salkussani. Yhteenvetona voisi sanoa, että pääsääntöisesti mennyt pelättyä paremmin, tosin yksi poikkeus joukkoon mahtuu. Lue alta tarkemmin. Jokaisen yhtiön osalta olen nostanut esiin avaintunnusluvut (analyytikkojen keskimääräiset odotukset, edellisvuoden vertailutuloksen sekä tietenkin toteutuneen tuloksen). Lisäksi nostan esille tarvittaessa toimialaan ja/tai yritykseen liittyviä tuloksia. Lyhyesti myös yhtiöiden arvioimia loppuvuoden tulosnäkemiä ja kirsikkana kakun päälle mielenkiintoisin, eli miten markkina reagoi.

Nordea – ’ei niin huono tulos kuin pelättiin’?

Pankki ja rahoitusala ovat olleet erityisen tarkastelun kohteena nyt kuluneena keväänä, ja näihin aloihin liittyy tarkkoja EU-tason ohjeistuksia. Nordean osalta analyytikot ennakkoon varoittivat, että luottotappioiden määrä on kasvanut (vallitsevasta tilanteesta johtuen: tammi-maaliskuussa 380miljoonaan euroon vertailukauden 61 miljoonasta eurosta, (ennustehaarukka on 285-525 miljoonaa euroa), joka luonnollisesti tulee syömään operatiivista tulosta.  

Mitä odotettiin ja toteumat:

 • Liikevoitto: odotukset olivat 495milj.e., vertailukauden tulos 900milj.e. Toteuma: laski 306 miljoonaan euroon. Eli, laskua edellisestä vuodesta hurjat 66 prosenttia!! Tämä johtuu luottotappioista (310miljoonaa euroa, minkä lisäksi pankki teki ylimääräisiä ”johdon harkintaan perustuvia varauksia” 388 miljoonan euron arvosta). Eli, tulkitsen tämän niin, että hieman ’etupainotteisesti’ halutaan valmistua mahdollisiin syksyn uhkakuviin.
 • Osakekohtainen tulos: ennakointiin laskeneen 0,10 e, vertailukauden 0,17 e. Toteuma: 0,06e.
 • Varainhoidon tuotot: arvioidaan laskeneen 705,9 miljoonaan euroon vertailukauden 743 miljoonasta eurosta (yhdeksän analyytikon ennustehaarukka on 677–726 miljoonaa euroa). Toteuma: 673 miljoonaa euroa. Tätä pidetään suhteellisen hyvänä tuloksena, vallitsevissa olosuhteissa, ja osoituksena siitä, että asiakkaat ovat olleet osakemarkkinoilla aktiivisia.
 • Liiketoiminnan kulut: onnistuneiden tehostamistoimenpiteiden myötä kulujen ennakoitiin vähentyneen 1 155 miljoonaan euroon vertailukauden 1 180 miljoonasta eurosta. Toteuma: 1088 miljoonaa euroa (osittain henkilöstövähennyksiä ja matkakulut nollassa.

Positiivisina uutisina arvioitiin, että pankkien tilanne ei kuitenkaan ole niin paha kuin ennalta on pelätty. Konsernijohtaja Vang-Jensen kuitenkin kertoo, että tulos oli vakaa ja vuodelle 2022 asetut tavoitteet ovat yhä saavutettavissa. Pienomistaa miellyttää tieto siitä, että vaatien stressitasotestienkin jälkeen Nordean puskuri on hyvä ja luvattu osinko tullaan näillä näkymin maksamaan loppuvuodesta. Osakekohtaisen tuloksen tippuminen ei tietenkään lupaa hyvää ensi vuoden osingolle, mutta ehkä vahva kassa, jotain kuitenkin pelastanee.

Miten markkina reagoi? Hyvin pienen laskun jälkeen, osake kääntyi ja päättyi plussalle!! Eli, oliko niin, että markkina oli pelännyt pahempaa? Luulen, että erityisesti pienomistajat ovat tyytyväisiä siihen, että osinko ollaan maksamassa kuin myös Nordean pitkän ajan tavoitteisiin ei ole näillä näkymin tulossa muutoksia.

Orion –  tulos paisui ennakko-odotuksia enemmän

Orion on noussut kevään aikana kovasti, ja moni analyytikko pitää sitä itse asiassa jo hyvin kalliina. Yhtiö tekee kuitenkin tasaisen varmaan hyvää tulosta ja sijoittavat ajattelevat ’lääkkeitä’ tarvittavan aina, joten korkeaa hintaakin näytetään olevan valmiita maksamaan.

Mitä ennakkoon odotettiin ja toteuma:

 • Liikevoitto: odotukset 84,8 milj.e., vertailukauden tulos 52,1milj. e. Toteuma: 96,4 milj.e. euroon. Kasvua 58,9 prosenttia!!
 • Liikevaihto: odotukset 279,9milj. e., vertailukauden tulos 251,7 milj.e. Toteuma: 292,5 milj. e.
 • Osakekohtaisen tuloksen ennuste oli 0,48 euroa: viime vuoden vastaavaan ajankohtaan osakekohtainen tulos oli 0,29 eurossa. Toteutuma: 0,54e.

Todettakoon myös, että hieman nettovelkaisuus kasvoi, mutta on edelleen ’erinomaisella’ tasolla. Yhtiö päivitti myös tulosnäkymiään koko vuoden suhteen. Liikevoiton arvioidaan edelleen kasvavan hieman tai kasvavan viime vuoden 253 miljoonasta eurosta, kun sen aiemmin arvioitiin pysyvän ennallaan. Liikevaihdon ennakoidaan edelleen pysyvän viime vuoden tasolla eli 1051 miljoonassa eurossa.

Miten markkina reagoi: Päivän – ja viikon – päätteeksi osake painui hieman miinukselle, noin 1,5 prosenttia. Vaikka tulokset olivat ennakko-odotuksia parempia, niin ehkä tässä nyt hieman näkyy, että osake on ollut jo yliarvostettua, joten suurta turbulenssia nämä tulokset eivät tuoneet. Toisaalta, koko vuoden tulosennusteet eivät tarjoilleet mitään ’yllättävää’, joten sekin varmasti markkinaa hillitsi.

KONE – loppuvuoden näkymiä nostettiin ylöspäin

Koneen kurssi on viime päivinä noussut ATH-lukemiin. Ennakkoon oli odotettavissa, että laskua on toisella vuosineljänneksellä voisi olla, vaikka Kiina, Koneen – uskaltaisin väittää – tärkein markkina-alue toipui voimakkaasti haastavasta alkuvuodesta.

Mitä ennakoitiin ja toteuma:

 • Liikevoitto: Odotettiin  olevan keskimäärin 254,3 milj.e., vertailukauden tulos 319,6 milj.e. Toteuma: 324,6 milj.e. Tulos siis parani roimasta vastoin odotuksia!
 • Liikevaihto: Ennakko-odotukset olivat 2 324milj.e., edellisvuoden liikevaihto oli 2 541milj.e. Toteuma: 2 532,1milj.e.
 • Osakekohtainen tulos:  odotettiin keskimäärin 0,37e, vertailukauden oli 0,46e. Toteuma: 0,47e.

Mitä muuta? Saadut tilaukset laskivat 9,4 prosenttia edelliseen vertailukauteen nähden. Uuslaitteiden kysyntä laski useilla alueilla. Huoltoliiketoiminnassa ei ollut merkittäviä häiriöitä.  Vahva alkuvuosi antoi edellytyksiä myös täsmentää loppuvuoden näkymiä: yhtiö arvelee koko vuoden kokonaisliikevaihdon laskevan korkeintaan neljällä prosentilla vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna viime vuoden liikevaihtoon. Koneen osalta voi todeta, että näkymät vaikuttavat suhteellisen hyvältä, kun tilauskantaa on ja huoltotoiminta takaa vakaata tulosta.

Miten markkina reagoi: Osake nousi ’lupaavasti’ jo uusiin ATH-lukemiin (tasan 67e), mutta päivän – ja viikon – päätteeksi sulkeutui hieman laskuun (päätöskurssi 64,28e). Mikäli osake jatkaa kasvuaan, niin en yllättyisi, jos se taas splitattaisiin jo ensi vuoden sisällä? Vuodesta 1999 lähtien KONEen osake on splitattu viisi kertaa: 1999 (1:3), 2002 (1:3), 2005 (1:2), 2008 (1:2) ja 2013 (1:2). Historiaa katsoen ensi vuonna olisi jo korkea aika, vai mitä?

KEMIRA – ennakoitua parempi toinen vuosineljännes

Analyytikot ennustivat Kemiran liiketuloksen sulaneen huhti–kesäkuussa noin viidenneksellä vertailukaudesta. Alkuvuonna yhtiö ylitti odotukset, mutta tulosohjeistus vedettiin loppuvuodelta näkymien ollessa epävarmat. Miten kävi toisen vuosineljänneksen suhteen?

Mitä odotettiin ja toteuma:

 • Liikevoitto: uskottiin jäävän 44,7 milj. e., vertailukauden vastaava 56,3 miljoonaa euroa. Toteuma: 57,6 milj. e.
 • Liikevaihto: odotettiin olevan keskimäärin 615,9 milj.e., vertailukauden vastaava 663,6 milj.e. Toteuma: 582,9 milj. e.
 • Osakekohtainen tulos: odotettiin laskevan 0,17 euroon vertailukauden 0,22 eurosta. Toteuma: 0,22e.
 • Operatiivinen liiketulos laski neljä prosenttia 57,6 milj. e. 60,3 milj.e. ennusteen ollessa 45,0 milj.e.
 • Operatiivinen käyttökatteen ennustetaan laskevan 95,1 milj.e edellisen vuoden 106,1 miljoonasta eurosta ja käyttökateprosentin heikentyneen hieman, 16 prosentista 15,4 prosenttiin. Toteuma: 105,7 milj.e.

Eli, alkuvuoden tavoin, myös tämä toinen kvartaali sujui (hieman) odotuksia paremmin. Tämä on positiivista! Kemiran osalta odotettiin myös uutta ohjeistusta loppuvuoden suhteen, sillä ennen ykköskvartaalin tulosjulkistusta Kemira perui tulosohjeistuksensa tältä vuodelta ja ilmoitti, ettei anna uutta ohjeistusta toistaiseksi. Syyksi kerrottiin koronapandemiaan ja öljyn hinnanpudotuksen taloudellisiin vaikutuksiin ja kestoon liittyvä epävarmuus.  Nyt yhtiö tarkensi hieman tämän vuoden tulosnäkymiään sanoen, että olettaa yleisen kysynnän Kemiran loppumarkkinoilla vuoden 2020 toisella puoliskolla odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä.

Miten markkina reagoi: Suurempia heilahteluja ei ollut. Osake pyörinyt nyt siinä 12euron molemmin puolin ja viikon päätteeksi  päätyi samoihin, hieman laskusuunnassa.  Itse kuitenkin näen positiivisena, että tulos oli ennakoitua parempi, sillä jossain vaiheessa huolestuttavia merkkejä oli ilmassa.

Oriola – roimaa tappiota

Oriola oli näistä tämän päivän oman osakesalkkuni tulosjulkaisijoista ainoa, minkä toisen vuosineljänneksen tuloksen voi sanoa olevan ’ruma’ ja tuloksen odotettua huonompi.

Mitä odotettiin ja toteuma:

 • Liikevoitto: analyytikot odottivat noin 5milj.e tulosta. vertailukauden tulos viime vuodelta 6milj. e. Toteuma: tappiota (!!!) 1,6milj. e.,
 • Liikevaihto: keskimääräinen odotus oli 447milj.e. edellisvuonna 448,5milj. e. Toteuma: 435,8milj.e.
 • Osakekohtainen tulos: odotuksissa oli 0,02e; eli sama kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Toteuma: – 0,01e.

Oriolan tulos meni huimasta alakanttiin analyytikkojen odotuksiin nähden! (Tämä on hyvä oppi siitä, miten voi olla vaikea edes ammattilaisten arvioida tulosta!!) Huonon tuloksen syyksi toimitusjohtaja Robert Andersson näkee koronapandemian, joka heijastui ostokäyttäytymiseen ja terveydenhuollon palveluiden käyttöön, eli terveydenhuollon keskittyessä koronapotilaiden hoitoon, muu sairaanhoito hetkellisesti jopa osittain pysähtyi. Lisäksi lääkejakelun turvaaminen nosti operatiivisia kustannuksia. Huonosta kakkosneljänneksestä huolimatta Oriola pitää näkymänsä ennallaan, eli liikevoiton kasvavan vuoden 2019 tasosta.

Miten markkina reagoi? Rajua laskua, Oriolan B-osake jopa reilun 10 prosentin syöksyssä. Muutaman pienomistajan näin somessa kommentoivan, että nyt on pohjalta hyvä hankkia osaketta – näin voi ollakin.  Mielenkiintoista on, kun esimerkiksi Inderesin raportti (päivitetty 20.5) näkee osakkeen houkuttelevan hyvän markkina-aseman ja vahvan kassavirran takia, luultavasti nyt tämän toisen vuosineljänneksen jälkeen näitä arvioita nyt päivitetään.