Kaupallinen yhteistyö

Asunnot, osakkeet ja rahastot ovat jo tuttua kauraa monelle sijoittajalle sekä säästäjälle. Mutta entäs sitten arvometallit? Kuinka monen sijoitussalkusta löytyy esimerkiksi sijoituskultaa tai hopeaa?

Sijoituskulta on kiinnostunut minua jo muutaman vuoden ajan. Kiinnostus sijoituskultaan nousi käytyäni Varapuun Rahaillassa, jossa Ilkka Hikipää, KultaEevan toimitusjohtaja, oli puhumassa rahajärjestelmästä, taloudesta ja kullasta.

Kyseinen valmennus avasi ihan uudella tavalla ymmärrystäni siitä, miten meidän rahajärjestelmämme toimii sekä miten esimerkiksi talouden heilahtelut ja romahdukset ovat vaikuttaneet kullan ja hopean hintaan. Tämän informaatiopläjäyksen jälkeen olin vakuuttunut siitä, että kulta olisi hyvä sijoituskohde.

Viimeisimmässä talouskriisissä (subprime-kriisi 2008–2010) kullan euromääräinen arvo nousi jopa 84 %. Tällä hetkellä elämme mielenkiintoista aikaa ja näyttäisi siltä, että kultaan sijoittaminen voisi taas olla ajankohtaista.

Kuka on Ilkka Hikipää ja mikä on KultaEeva?

Kuten mainitsin, kiinnostukseni sijoituskultaa kohtaan lähti liikkeelle kuultuani Ilkka Hikipään puheenvuoron Rahaillassa. Tietämykseni sijoituskullasta ei ole niin varmalla pohjalla, että olisin yksin lähtenyt aiheesta kirjoittamaan, joten laitoin Ilkalle viestiä ja kysyin mahdollisuutta yhteistyöhön.

Tämä postaus on siis kirjoitettu Ilkan ja minun kahvitteluhetken jutteluiden pohjalta. Ilkan tietämys perustuu hänen 17 vuoden itsenäiseen opiskeluunsa aiheesta. Voisin jopa väittää aihetta hänen yhdeksi intohimokseen. Sen verran paljon tietoa asiasta löytyy.

Kullanvälitysliikkeen, KultaEevan, Ilkka on perustanut vuonna 2012 ja itse kultaan hän on sijoittanut jo vuodesta 2004. KultaEeva tarjoaa ilmaisen kultatietouden lisäksi mahdollisuuden ostaa kultaa heidän kauttaan, joko kuukausisäästösopimuksella tai isompina erinä. Tähän palveluun palaan vielä myöhemmin tekstissä.

Erilaiset tavat sijoittaa kultaan: johdannaiset vai fyysinen kulta?

Kultaan voi sijoittaa muutamalla eri tavalla. Voit sijoittaa erilaisten johdannaisten, kuten rahastojen tai ETF:ien, kautta. Toinen vaihtoehto on sijoittaa fyysiseen kultaan.

Johdannaiset

Johdannaisten kautta sijoittamalla sinulla on vain sopimus kullan hinnan liikkeeseen eikä itse fyysiseen kultaan. Riski johdannaisten kohdalla on se, että johdannaisia on myyty satoja kertoja enemmän kuin fyysistä kultaa on oikeasti olemassa.

Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä sinulla ei ole kultaa, vaan pelkkä sopimus siitä. Tämä toimii hyvin niin kauan kuin markkinat toimivat, mutta jos luottamus laskee esimerkiksi pankkikriisin seurauksena, johdannaisten arvo saattaa laskea, vaikka kullan hinta kohoaisikin. Silloin et siis hyödy kullan arvonnoususta.

Fyysinen kulta

Jos haluat varmasti hyötyä kullan arvonnoususta, sijoita fyysiseen kultaan. Tällöin säästyt johdannaisten mahdollisilta riskeiltä.

Fyysiseen kultaan voi sijoittaa monien eri toimijoiden kautta. Voit ostaa kerralla isomman erän tai tehdä kuukausisäästösopimuksen esimerkiksi KultaEevan kautta. Näistä vaihtoehdoista vielä myöhemmin tekstissä lisää.

Kulta on hyvä työkalu inflaatiota vastaan

Kulta on säilyttänyt hyvin arvonsa historiassa. Satojen vuosien ajan kulta on säilyttänyt ostovoimansa. Troy-unssilla (noin 31 g) kultaa sai sata vuotta sitten kiväärin ja saisi edelleen.

Kulta on siis säilyttänyt hyvin arvonsa inflaatiota vastaan. Sen sijaan, että säilyttäisi kaikki säästöt rahana tilillä, jossa inflaatio nakertaa niiden arvoa, kannattaisi ehkä harkita kullan ostamista.

Ainakin jos historiaa katsoo satoja vuosia taaksepäin, kulta on ollut fiksumpi tapa säilyttää rahat kuin pelkkä pankkitili tai käteinen.

sijoituskulta kultaan sijoittaminen
Kulta on pitänyt vuosien saatossa arvonsa, toisin kuin raha, jonka arvo on heikentynyt inflaation seurauksena.

Mitkä merkit viittaavat siihen, että nyt olisi hyvä aika sijoittaa kultaan?

Kysyin Ilkalta, miksi hän uskoo nyt olevan hyvä aika sijoittaa kultaan. Tässä hieman listaa siitä, mitkä merkit viittaavat siihen, että kullan hinta saattaisi nousta lähitulevaisuudessa. Tässä kohtaa Ilkka huomautti, että nähdäkseen kullansyklin täytyy oikeastaan tarkkailla rahansykliä.

  • Tällä hetkellä ollaan rahajärjestelmän kriisissä: pitkään jatkunut elvytys, rahan liiallinen painaminen ja negatiivinen korko antavat viitteitä, että rahajärjestelmä tällaisenaan ei tule kestämään pitkään. Rahaan liittyvät muutokset ovat tyypillisesti kullan kannalta positiivisia.
  • Keskuspankit ovat ostaneet kultaa takaisin jo 10 vuotta (netto-ostaja), kun sitä ennen he myivät kultaa pois 40 vuoden ajan (nettomyyjä).
  • Valtiot ovat hajauttaneet kultavarantojaan eri maihin, mutta ovat nyt alkaneet kotiuttamaan kultaansa takaisin omaan maahan → kullan massaliike on signaali kullan merkityksen kasvusta.

Edellä mainitut asiat viittaavat siihen, että olemme jonkinlaisen muutoksen kynnyksellä. Tätä ei pidä ottaa sijoitussuosituksena, mutta nämä ovat muun muassa niitä seikkoja, joihin kullan ”kannattajat” perustavat ajatuksensa siitä, että sijoituskultaan on nyt hyvä aika sijoittaa ja että sen arvo tulee nousemaan lähitulevaisuudessa.

Sijoittaako kultaan vai hopeaan?

Kullan lisäksi voidaan puhua myös hopeaan sijoittamisesta. Hopea käyttäytyy pitkälti samalla tavalla kuin kulta, koska myös sillä on monetaarista arvoa toisin kuin muilla arvometalleilla (palladiumilla ja platinalla).

Hopean liikkeet ovat kultaa selkeästi voimakkaampia, ja näin ollen siihen sijoittavan täytyy kestää voimakkaampaa arvonheiluntaa. Hopeassa tulee myös huomioida, että sen jälkimarkkinakelpoisuus ei ole ihan niin hyvä kuin sijoituskullan, eli hopeaa ei saa realisoitua rahaksi välttämättä niin nopeasti kuin kultaa.

Hopea on kuitenkin usein tehnyt kriiseissä voimakkaamman arvonnousun kuin kulta, joten myös tuottopotentiaali on siinä korkea. Lisäksi hopea on huomattavasti edullisempaa, joten siihen on helpompi päästä kiinni kuin sijoituskultaan.

Näin aloitat kultaan sijoittamisen

Kun puhun kultaan sijoittamisesta, tarkoitan fyysistä sijoituskultaa enkä esimerkiksi kultakoruja. Kultakoruissa vain osa materiaalista on kultaa ja loput muita metalleja. Sijoituskulta on 99,9-prosenttista kultaa ja sitä voi ostaa eri kullanvälitysliikkeiden kautta, kuten esimerkiksi KultaEevan. Vain sijoituskulta on vapautettu arvonlisäverosta.

Tällä hetkellä (12.7.) esimerkiksi 50 gramman kultalaatta maksaa noin 2 100 euroa. Voit ostaa suoraan isompia eriä kultaa kerralla tai aloittaa esimerkiksi KultaEevan kautta kuukausisäästämisen kultaan 50 eurolla kuukaudessa.

Kun aloitat kuukausisäästämisen, jokainen eurosi noteerataan heti kultaan, eli jos kullan arvo nousee, myös sijoituksesi arvo nousee. Kun sijoitettu summa saavuttaa 50 gramman kultalaatan arvon, se postitetaan sinulle kotiin. Tämän jälkeen voit aloittaa kultaan sijoittamisen uudelleen.

Miten voit oppia aiheesta lisää?

Aina sijoittaessasi sinun kannattaa ymmärtää, mihin olet sijoittamassa. Sama pätee myös kullan kohdalla. Suosittelen siis opiskelemaan aiheesta lisää, mikäli kiinnostus heräsi. Tämän artikkelin tarkoitus on vasta herättää ajatuksia ja mielenkiintoa aihetta kohtaan. Ja kuten Varapuun toimitusjohtaja Mikko Sjögren on sanonut ”Harvoin sitä oppii huonommaksi”, joten opiskelu kannattaa aina, vaikka kultaan sijoittaminen ei olisi sinulle juuri nyt ajankohtaista.

Artikkelin pituus menisi jo liian pitkäksi, jos lähtisimme vielä syvällisempään pohdintaan siitä, millaista roolia kulta näyttelee meidän rahajärjestelmässämme ja millaisia rahajärjestelmän muutoksia historiassa on ollut sekä miten ne ovat vaikuttaneet kullan arvoon.

Haluankin siis rohkaista teitä opiskelemaan tästä mielenkiintoisesta aiheesta lisää. Itseäni aiheen opiskelu on auttanut ymmärtämään myös muuta sijoitusmaailmaa ja erityisesti osakemarkkinoita paremmin.

KultaEevan sivuilta löydät loistavaa ilmaista materiaalia aiheesta. Kannattaa ehdottomasti katsoa video ”Rahan 4 luonteenpiirrettä”. Jos myös englannin kieli taittuu, suosittelen ottamaan Hidden Secrets Of Money -YouTube-kanavan seurantaan.


– Johanna

HUOM! Tätä tekstiä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita eikä sijoituskultaa. Jokaisen tulee sijoituspäätöksiään tehdessään perustaa päätökset omaan arvioonsa riskeistä ja tuotoista sekä ottaa oma taloudellinen tilanne huomioon. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoitetun pääoman voi menettäää jopa kokonaan. Historia ei ole tae tulevasta.