Kirjoittaja Sijoittaja.fi

Lukuisat eri sijoitustyylit pärjäävät markkina-arvopainotteista indeksiä paremmin pitkässä juoksussa. Sijoitustyyli kertoo, miten osakkeet valitaan sijoitussalkkuun. Se on ensisijaisesti tunnuslukuperusteinen. Lopputuloksena salkussa on tietyntyylisiä osakkeita, kuten osinko-osakkeita. 

Sijoitustutkimuksessa eri tyylejä on vertailtu vuosikymmeniä. Myös lukuisia rahastoja on rakennettu hyödyntäen sijoitustyylejä. Nykyisin sijoitustyylit ovat erittäin suosittuja myös ETF-rahastoissa.

Sijoitustyylit voi jakaa karkeasti tuottohakuisiin ja riskipainoitteisiin

Alla olevassa listatuksessa on hyödynnetty Morningstarin tekemää jaottelua eri sijoitustyyleistä. Sijoitustyylit voidaan karkeasti jakaa:

Tuottohakuiset

 • Arvo = alhaiset arvotusluvut (P/E, P/B, EV/EBIT jne.)
 • Fundamentit = tyypillisesti liikevaihto, kassavirta, tulos ja osinko
 • Kasvu = liikevaihdon ja/tai tuloksen kasvu
 • Koko = lajitellaan osakkeet niiden markkina-arvon mukaan, pienet, keskisuuret, suuryhtiöt
 • Laatu = korkea kannattavuus, kannattavuuden vakaus, alhainen velkaantuneisuus
 • Liikevaihtopainotteinen = liikevaihto
 • Momentti = painotetaan osakkeita, joiden kurssikehitys on keskimääräistä parempi, esimerkiksi viimeisen 1/3/12 kk:n kurssikehitys
 • Multifaktori = yhdistellään tyylejä, kuten laatu, arvo ja momentti
 • Odotettu tuotto = painotetaan osakkeita, joissa korkein odotettu tuotto
 • Omien osakkeiden osto = painotetaan osakkeita, jotka ostavat keskimääräistä enemmän omia osakkeita
 • Osakkeen omistajan tuotto = painotetaan osakkeita, joiden voitonjako-% on suurin (osingot, pääoman palautukset, omien osakkeiden ostot)
 • Osingon kasvu = osinkoa vuodesta toiseen kasvattavat yritykset
 • Osinkotuotto = keskimääräistä korkeampi osinkotuotto-%
 • Tulospainotteinen = tilikauden tulos tai oikaistu tulos

Riskipainotteiset

 • Matala-/korkea beta = painotetaan alhaisen tai korkean betan osakkeita
 • Minimivolatiliteetti = joko alhaisen volatiliteetin yhtiöt tai minimoidaan salkun volatiliteetti optimoimalla
 • Riskipainotettu = painotetaan alhaisemman riskin yhtiöitä
 • Tasapaino = osakkeiden painot ovat samansuuruiset, esim. 25 osakkeen salkussa jokaisen osakkeen paino on 4 %

Oman sijoitustyylin löytäminen auttaa osakkeiden valinnassa

Aloita laatimalla sijoitussuunnitelma. Se on ensimmäinen asia, joka jokaisen sijoittajan tulisi tehdä – sijoitussummasta riippumatta. Sijoitussalkun sijoitustyyli(t) valitaan oman sijoitussuunnitelman, tavoitteiden, arvojen ja näkemysten pohjalta. Kun löydät itsellesi sopivan sijoitustyylin, osakkeiden valinta helpottuu ja vältät hutiostokset. 

Parempi tuotto tai matalampi riski

Kun löydät sijoitustyylisi, niin salkku on sinun näköisesi. Voit huomioida myös arvosi (vastuullisuus: ESG ja SRI) eikä salkun tuotto tai riski yllätä. 

Aktiivinen sijoittaja käy kauppaa osakkeilla jopa päivittäin

Aktiivisen sijoittajan sijoitustyyliksi sopivat esimerkiksi momentti tai muut teknisen analyysin mittarit. Momentissa salkkuun ostetaan parhaimman lyhyen aikavälin tuoton osakkeita. 

Myös kasvu ja arvo voivat olla aktiivisen sijoittajan sijoitustyylejä. Aktiivinen kasvusijoittaja etsii kansainvälisiltä markkinoilta uusia Tesloja, Netflixejä ja Amazoneja. Kasvuyhtiöön sijoittavan suurin riski on kasvun tyrehtyminen. Toinen riski on arvostuskupla.

Aktiivinen arvosijoittaja vastaavasti etsii kansainvälisiltä markkinoilta pohjalle lyötyjä osakkeita, joissa on arvoa ja kova nousupotentiaali.

Riskiä karttavan sijoitustyyliksi sopii matalariski ja/tai laatu

Riskiä karttava sijoittaja käy harvemmin kauppaa, esimerkiksi kuukausittain tai kvartaaleittain. Salkku on aina erinomaisesti hajautettu sektoreittain ja maantieteellisesti sekä osakkeiden volatiliteetti on keskimääräistä matalampi.

Riskiä karttavalle sijoittajalle sopivat laatuosakket, joilla on tasainen tuloksentekokyky yli syklin, vahva tase ja ne kestävät paremmin laskusuhdanteita. Kannattavuuden vakaus lasketaan historiallisesta operatiivisen tuloksen ja kannattavuuden vaihtelusta. Muita laadun merkkejä ovat korkea ROE, positiivinen tulostrendi ja vahva tase.

Laatuyhtiön suurin riski on laatustatuksen kadottaminen, kuten esimerkiksi Nokian Renkaat ja Wärtsilä. Laatuyhtiöksi voi myös palata, josta erinomainen esimerkki on Huhtamäki.

Kassavirtaa arvostava sijoittaja optimoi salkun osinkovirtaa

Osinko-osakkeet sopivat sijoittajalle, joka haluaa osakesijoituksista tasaista kassavirtaa. Osa ulkomaisista osakkeista jakaa osinkoa kvartaaleittain, jopa kuukausittain. Suomessa osinko jaetaan tyypillisesti kerran vuodessa maalis-toukokuun aikana, mutta viime vuosina tähän on tullut muutos ja yhä useampi yhtiö jakaa osingon kaksi tai neljä kertaa vuodessa.

Sijoittajan kannattaa suosia vakaata kasvavaa osinkoa maksavia yhtiöitä, sillä ne ovat tärkempiä indikaattoreita tulevaisuuden tuottojen ennakoimisessa kuin osinkotuotto. 

Osinkoyhtiön suurin riski on osingon leikkaus, joista esimerkkinä Nordea ja Sampo

Miten löydän sijoitustyyliini sopivat osakkeet?

Helpoin tapa löytää eri sijoitustyylin osakkeita on hyödyntää Sijoittaja.fi:n Osaketyökalua, joka pisteyttää osakkeet eri sijoitustyylien perusteella. Työkalusta näet helposti kuinka hyvät arvo-, laatu-, kasvu- tai osinkopisteet suosikkiosakkeesi saa.

Osaketyökalun kehitys pohjautuu akateemisen ja investointipankkien tutkimustiedon sekä käytännön salkunhoitokokemuksen hyödyntämiseen. Osaketyökalu kuuluu maksullliseen Sijoittaja.fi-jäsenyyteen.

Rahamedian seuraajille Osaketyökalu kokeiluun erikoishintaan

Rahamedian seuraajat voivat kokeilla Osaketyökalua sekä muita Sijoittaja.fi:n sijoittajan työkalua erikoishintaan 9,90 euroa/3 kuukautta. Sijoittaja.fi-jäsenyyteen kuuluvat ETF-, Indeksi- ja Osaketyökalut, markkinaympäristö ja mallisalkut. Lunasta kolmen kuukauden edullinen kokeilu täältä.