Tämä artikkeli on kirjoitettu kaupallisessa yhteistyössä Nordnet Suomen kanssa.

Tämä vuosi on ollut yhtä mullistusta elämässäni. Tasan vuosi sitten olin itsenäisen uranaisen perikuva: viiletin tukka putkella Lontoon metropolin ihmisvilinässä ja matkustelin lähes joka viikko työkseni eri Euroopan maihin. Vuoden aikana elämässäni on muuttunut parisuhdetta lukuunottamatta lähes kaikki elämän isoimmat pilarit: asuinmaa, päivätyö, koti ja arjen käytännöt. Tällä hetkellä arkeni koostuu lähinnä rauhallisista kävelylenkeistä ja sohvalla lepäilystä. Tämä pysähtyminen oman kodin rauhaan ei ainoastaan johdu meitä kaikkia ravistelleesta koronapandemiasta: vaan myös siitä, että olen viimeisimmilläni raskaana ja nykyinen kävelytyylini muistuttaa lähinnä pingviinin vaappumista — hyvin kaukana vuoden takaisesta korkokengillä kipittämisestä! 🙂

Elämänmuutoksen pyörteissä olen pohtinut sitä, mikä on tulevien perhevapaiden vaikutus talouteen ja miten voimme parisuhteessa mahdollisimman tasapuolisesti jakaa vastuuta.

Perhevapaiden vaikutus talouteen tuntuu lähinnä naisen kukkarossa

Vanhemmaksi tuleminen on iso muutos elämässä. Jokainen “lapsellinen” ystäväni on kertonut lapsen saannin vaikuttaneen myönteisesti niin elämän arvoihin kuin sisältöönkin. Harva on kuitenkaan ääneen puhunut siitä, miten lapsi vaikuttaa erityisesti kotona lasta hoitavan vanhemman talouteen, urakehitykseen ja eläkekertymään. Tilastokeskuksen mukaan perhevapaiden vaikutus talouteen koskettaa lähinnä naisia, koska he edelleen käyttävät Suomessa suurimman osan vapaista. Siksi erityisesti naiset tuntevat nahoissaan taloudelliset vaikutukset: pitkät urakatkot vaikuttavat tutkimusten mukaan niin palkka- ja urakehitykseen, eläkekertymään kuin työelämään integroitumiseenkin.

”Perhevapaat vaikuttavat lähinnä vain naisten talouteen, koska he pitävät tilastojen valossa suurimman osan vapaista”

Eikä taloudellinen vaikutus naisen kukkaroon ja säästöihin jää tähän. Tuttavieni kanssa käytyjen keskustelujen perusteella olen ymmärtänyt, että naiset useammin myös kuluttavat omia säästöjään perhevapaiden aikana, samaan aikaan kun miehet useammin jatkavat tienaamista ja totutun elintasonsa ylläpitoa. Näin perhevapaat nakertavat tulojen ja eläkekertymän lisäksi naisen jo olemassa olevaa varallisuutta ja säästöjä.

”Vanhemmuuden iloa ei voi mitata rahassa”

En toisaalta ihmettele, että tämä on on vaiettu aihe: rahasta puhuminen usein koetaan hankalana ja tämä tabu ei välttämättä murru edes oman puolison tai läheisten ystävien kanssa käydyissä keskusteluissa. Usein tämä ongelma lakaistaankin maton alle sanomalla “vanhemmuuden iloa ei voi mitata rahassa”. Rahasta puhuminen lapsen syntymän kontekstissa saatetaan kokea jopa tökerönä.

Itse uskon kuitenkin, että taloudellinen mielenrauha on yksi elämän tukipilareista ja rahasta pitäisi ehdottomasti pystyä puhumaan parisuhteessa lapsiin ja vanhempainvapaisiin liittyen.

Mitä enemmän tästä teemasta jutellaan avoimesti, sitä enemmän hyvät ideat ja usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin lisääntyvät. On tärkeää tiedostaa, että vanhempainvapaiden taloudellisiin vaikutuksiin voi varautua fiksusti, ja menetettyä eläkekertymää voi kompensoida sijoittamalla. Ja parasta on, jos tämän kaiken varautumisen ja yhteisen taloudellisen suunnittelun voisi tehdä yhteistyössä puolison kanssa, yhteen hiileen puhaltamalla. Onhan vauvakin yhteinen — miksei siis perheen taloudellisen hyvinvoinnin suunnittelu olisi yhtälailla yhteinen ponnistus?

Miten varautua taloudellisesti vanhempainvapaisiin?

Tein Instagramissa kontakteilleni kyselyä siitä, miten he ovat varautuneet vanhempainvapaisiin taloudellisesti. Muutama henkilö nosti esiin sen, että paras keino olisi perhevapaiden tasainen jakaminen puolisoiden välille. Ehdottomasti kannatettava ratkaisu, jos tämä vain on mahdollista ja toimii hyvin pariskunnan taloudellisen tilanteen näkökulmasta!

Mitä jos kuitenkin käy niin (kuten tilastojen mukaan noin 90 % tapauksissa), että nainen on perhevapaiden ensisijainen pitäjä? Miten pariskunta voi suunnitella talouttaan niin, että tulonmenetys ei olisi pelkästään naisen kannettavana? Alla muutamia ideoita, joita olen kerännyt Instagram-kyselyni vastauksista sekä lukemalla aiheesta tutkimuksia ja blogikirjoituksia.

Askel 1: Puhukaa rahasta ja ottakaa taloutenne luvut haltuun

Positiivisen raskaustestin myötä on viimeistään aika ravistella hiljaisuuden kulttuuri rahan ympäriltä ja alkaa puhua siitä avoimesti parisuhteessa! Avoin keskustelu rahasta ja talouden lukujen tarkka selvittäminen on ehdoton ensimmäinen askel yhteisen talouden suunnitteluun. Kannattaa ottaa selvää molempien tuloista sekä arvioiduista tukien määrästä perhevapaiden aikana. Kannattaa myös laskea konkreettisesti auki osapuolten mahdollinen tulonmenetys. Tähän löytyy näppärä laskuri esimerkiksi Lean Life -blogista.

Askel 2: Löytäkää teille sopiva tapa jakaa kuluja perhevapaiden aikana

Nyt kun hahmotatte paremmin oman perheenne tilanteen, on helpompaa löytää sopiva tapa jakaa kuluja, jotta pariskunnan välille ei pääsisi syntymään hyvin epätasa-arvoista tilannetta, jossa toinen joutuisi kituuttamaan hyvin pienillä tuloilla ja omilla säästöillään, kun samaan aikaan toinen ylläpitää aiempaa elämäntyyliään. Erilaisia skenaarioita kulujen jakamisesta voi testailla esimerkiksi tällä Ylen laskurilla.

Askel 3: Ennakoikaa keräämällä puskuria perhevapaita varten

Monet kyselyyni vastanneista nostivat esiin säästämisen tärkeyden. On kerättävä puskuria mahdollisia hoitovapaakuukausia varten, jolloin perheen toisen osapuolen tulot tippuvat merkittävästi. Säästämisen tulisi olla pariskunnan molempien osapuolten yhteispeli, ja se kannattaa aloittaa ajoissa jo raskaustestin näyttäessä kahta viivaa. Puskurin keräämistä voi vauhdittaa laittamalla mahdollisen omistusasunnon lainan lyhennysvapaalle joko raskausajaksi tai perhevapaiden aikana.

Miten menetettyä eläkekertymää voi kompensoida sijoittamalla?

Vanhempainvapaiden ensimmäiset kymmenen kuukautta eivät merkittävästi vaikuta eläkekertymään. Vaikutus alkaa kuitenkin näkyä, kun toinen osapuoli on hoitovapaalla kotihoidontuen (341,69 €/kk) ja mahdollisen hoito- ja kuntalisän varassa. Käytännössä tulotaso tippuu reippaasti. Omalla kohdallani laskin, että saisin noin 605 euroa kuussa hoitovapaakuukausilta, sisältäen kuntalisän. Tippuminen tähän tulotasoon vaikuttaa väistämättä talouteen ja eläkekertymään, varsinkin jos hoitovapaat kestävät pitkään.

Askel 4: Laskekaa perhevapaiden vaikutus kotona olevan eläkekertymään

Eläketurvakeskuksen sivuilla on laskuri, joka auttaa hahmottamaan eläkekertymän pudotusta. Tämän avulla voi konkreettisesti nähdä sen, mikä on perhevapaiden vaikutus talouteen, miten perhevapaiden aikana kertyy eläkettä, verrattuna siihen tilanteeseen, että olisi koko tuon ajan töissä.

Laskurin avulla selviää, että kotihoidon tuen vaikutus eläkkeeseen, etenkin jos sitä nostaa pidemmän aikaa, on madaltava. Kuvitellaan esimerkkinä tilanne, jossa kotiin hoitovapaalle jäävä osapuoli saa työssään bruttopalkkaa 42 000 euroa vuodessa (eli 3500 euroa kuussa). Jos hän jää kotihoidontuelle vuodeksi, hänen tuleva kuukausieläkkeensä tulee olemaan 32 euroa matalampi kuin siinä tilanteessa, että hän ei pitäisi hoitovapaata, vaan palaisi heti töihin vanhempainrahakauden jälkeen. Isku eläkekertymään on sitä suurempi, mitä pidemmäksi aikaa jää kotiin. Kolmen vuoden hoitovapaa söisi eläkekertymää 79 euroa kuussa.

Muutamat kympit kuukaudessa ei kuulosta pahalta”, moni saattaa miettiä. On kuitenkin muistettava, että tämä vaikutus eskaloituu koko eläkkeen ajalle, joka nykytilastojen valossa keskimäärin yli 20 vuotta.

Vuosi hoitovapaalla: lovi eläkekertymään 7680 euroa

Kolme vuotta hoitovapaalla: lovi eläkekertymään 18 960 euroa

Askel 5: Kompensoikaa menetyksiä sijoittamalla yhdessä

Sijoittaminen on loistava keino kompensoida tulojen ja eläkekertymän menetystä. Miksi sitten sijoittaminen? Eikö rahan kerryttäminen säästötilille kelpaisi?

Säästötilit tarjoavat useimmiten alle prosentin korkoa säästetylle rahalle. Käytännössä tämä korkotaso häviää inflaatiolle, joten ajan myötä inflaatio hitaasti mutta varmasti nakertaa säästöjä. Siksi tässä vaiheessa kannattaa tutustua esimerkiksi rahastosijoittamisen mahdollisuuksiin, koska se tarjoaa perinteistä säästötiliä korkeamman koron rahalle. Itse olen päättänyt kerryttää säästöjäni sijoittamalla Nordnetin indeksirahastoon kuukausisäästösopimuksella, jolloin säästöni karttuvat ja samalla nautin perinteistä säästötiliä suuremmasta korosta ja korkoa korolle ilmiöstä.

Kuvitellaan jälleen skenaario, että hoitovapaan aiheuttama lovi eläkertymääsi on 7680 euroa. Nordnetin korkoa korolle -laskurin avulla pystyt nopeasti laskemaan, kuinka nopeasti saisit tuon summan kurottua umpeen kuukausisäästämällä esimerkiksi indeksirahastoon.

Jos esimerkiksi päätät säästää noin satasen kuussa indeksirahastoon, 7 % keskimääräisellä tuotto-odotuksella sinulla menisi noin 5 vuotta saada eläkkeesi lovi kurottua umpeen (katso kuva alla):

Nordnetin korkoa korolle -laskuri on kätevä työkalu sijoitustesi tuotto-odotuksen laskemiseen.

Jos taas arvioimasi eläkemenetys on 18 960 euroa, säästämällä satasen kuussa 7 % tuottoa tarjoavaa rahastoon, olisit täysin kompensoinut tuon menetyksen noin 10 vuoden kuluttua. Tämän lisäksi kuukausittaista säästösummaa kasvattamalla pystyt kompensoimaan myös muita perhevapaiden ajalta koituneita tulonmenetyksiä.

”Koska lapsen saaminen on parisuhteessa yhteinen asia, olisi vain reilua, että molemmat kantaisivat kortensa kekoon toisen osapuolen tulonmenetyksen sekä eläkevajeen kompensoimiseksi”

Koska lapsen saaminen on parisuhteessa yhteinen asia, olisi vain reilua, että myös sijoittaminen toisen osapuolen tulon menetyksen sekä eläkevajeen kompensoimiseksi olisi myös pariskunnan yhteinen juttu. Yllä olevassa esimerkissä (kuva) pariskunta voisi sopia, että molemmat laittavat 50 euroa kuukaudessa sijoituksiin kotiin jäävän vanhemman nimissä.

Itse olen puolisoni kanssa toiminut yhteen hiileen puhaltaen. Olemme yllä listattujen askeleiden avulla laskeneet auki tulevan tulonmenetyksen ja menetetyn eläkekertymän. Näin meidän on ollut helppo sopia yhteisistä pelisäännöistä, joissa molemmat kantavat yhtä lailla kortensa kekoon yhteisen lapsiperheen talouden rakentamisessa. Näin perhevapaiden vaikutus talouteen ei ole pelkästään minun kannettavana, vaan aviomieheni jakaa vastuun kanssani tasapuolisesti.

Korkoa korolle ilmiön hyödyntäminen kannattaa aloittaa jo tänään

Korkoa korolle -ilmiön salaisuus on aika. Mitä aiemmin aloitat säästämisen korkoa tuottavaan sijoituskohteeseen, sen nopeammin saat korkoa korolle -ilmiön tekemään töitä puolestasi ja saada säästetyn rahan kasvamaan lineaarisen sijaan eksponentiaalisesti. Siksi itse aloitimme säännöllisen kuukausisäästämisen Nordnetin kautta heti, kun saimme tietää raskaudesta. Lisäksi tulemme samasta syystä aloittamaan kuukausisäästämisen lapselle mahdollisimman pian, jotta korkoa korolle -ilmiö pääsee näyttämään taikojaan vuosien kuluessa.

Miksi valitsin kuukausisäästämisen juuri Nordnetin kansainvälisiin indeksirahastoihin?

  • Helppo ja automatisoitu tapa säästää kuukausittain
  • Korkoa korolle -ilmiö tukee säästöjeni karttumista
  • Nordnetin palvelun avulla oman rahastosalkun luominen on ketterää ja yksinkertaista
  • Nordnetin uudet kansainväliset indeksirahastot ovat matalakuluisia ja mahdollistavat sijoitusten hajauttamisen eri markkinoille

Aloita kuukausisäästäminen Nordnet-pankkiin

Tutustu Nordnetin uusiin kansainvälisiin indeksirahastoihin

Haluatko pysyä kartalla Kasvussa-blogin uusimmista päivityksistä? Klikkaa itsesi blogin Instagram-tilin tai Facebook-sivun seuraajaksi jo tänään! Muista myös seurata Rahamedian Instagramia, josta löytyy säännöllisesti uutta sisältöä vaurastumisesi tukemiseen.

HUOM! Tätä tekstiä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehoitukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Jokaisen tulee sijoituspäätöksiään tehdessään perustaa päätökset omaan arvioonsa riskeistä ja tuotoista sekä ottaa oma taloudellinen tilanne huomioon. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historia ei ole tae tulevasta.

Follow my blog with Bloglovin