Hurahdin asuntosijoittamiseen vuonna 2017. Tämän jälkeen elämäni ei ole ollut entisensä. Eniten on muuttunut ”mindset”, kuten rahankäyttöön liittyvät uskomukset ja usko omaan kykyyn vaurastua. Miksi juuri asuntosijoittaminen vei jalat alta? Listaan tässä kirjoituksessa tärkeimmät syyt siihen, miksi juuri asuntosijoittaminen on se ”mun juttu” tai ”my cup of tea”, kuten englantilaiset sanoisivat.

Simppeli ymmärtää

Asunnot ovat helposti ymmärrettävä omaisuuslaji. Ne ovat fyysisiä ja käsin kosketeltavissa. Ne ovat myös tuttuja: jokaisella meistä on kokemuksia asumisesta. itsekin olen elämäni aikana asunut niin vuokralla kuin omistusasunnossakin. Askel omistusasujasta asuntosijoittajaksi oli helppo, varsinkin kun itselläni oli vielä tuoreessa muistissa kokemukset vuokralla-asumisesta. Muistin, mitä vuokralaisena arvostin, joten pystyin nopeasti ymmärtämään, millaisen vuokralaiskokemuksen ja asumisen laadun halusin tarjota omille vuokralaisilleni.

Luo ratkaisuja perustarpeeseen

Asumista ja asuntoja tarvitaan aina. Asuntosijoittaja tarjoaa tähän perustarpeeseen ratkaisuja — koteja ihmisille. Nyt on hyvä aika olla asuntosijoittaja, koska vuokramarkkinat ovat olleet hyvässä imussa viime vuosina. Tilastokeskuksen mukaan vuokrien hinnat ovat olleet tasaisessa kasvussa vuodesta 2015. Vuokratason nousua selittää kysyntä: vuokra-asumisen suosio on kasvanut erityisesti alle 40-vuotiaiden ikäryhmässä samalla, kun omistusasumisen suosio on ollut laskussa. Kaupungistumisen luoma asuntojen hintojen kasvu, ekologiset arvojen yleistyminen, vapauden ja joustavuuden arvostus ovat syitä, miksi yhä useammat valitsevat vuokra-asumisen omistusasumisen sijaan. 

Erinomainen keino vaurastua

Asuntosijoittamisen on hyvä väylä suhteellisen passiiviseen vaurastumiseen. Asuntosijoittamisessa tuotto muodostuu kuukausittaisista vuokratuloista sekä asunnon mahdollisesta arvonnoususta. Vuokratuloista saatava tasainen vuokratuotto on usein ennakoitavissa ja laskettavissa. Olen valinnut omaan asuntosalkkuuni kohteita, jotka ovat kassavirtapositiivisia: asunnosta saatava vuokra riittää kattamaan lainan lyhennykset ja kulut. Näin minun ei tarvitse kattaa asuntojen kuluja omista ansiotuloistani, vaan asunnot kattavat itse itsensä. Vaurastuminen tapahtuu ikään kuin itsestään, koska ajan saatossa asuntolainat lyhenevät ja lopulta omistan täysin velattomia asuntoja. Lisäksi asunnon arvon mahdollinen kasvu lisää nettovarallisuutta.

Velkavivun käyttö tehostaa vaurastumista

Koska asunnot nähdään vakaana sijoituskohteena, pankit mahdollistavat sijoitusasuntojen ostamisen osittain lainarahalla. Tätä kutsutaan velkavivun hyödyntämiseksi. Asunto toimii siis osittain vakuutena lainanantajalle (pankit tyypilliset antavat noin 70 % vakuusarvon ostettavalle asunnolle), mistä johtuen pankit usein suhtautuvat myönteisesti velkarahalla sijoittamiseen verrattuna muihin sijoituskohteisiin. Velkavivun käyttö mahdollistaa sen, että asuntoon pääsee kiinni pienemmällä pääomalla ja oman pääoman tuotot nousevat yleensä erittäin hyvälle tasolle. Velkavipua hyödyntäen sijoittaja pystyy siis tekemään paljon suurempia sijoituksia asuntoihin kuin mitä pystyisi tekemään esimerkiksi osakemarkkinoille pelkästään omia rahojaan hyödyntäen.

Oman pääoman tuotto nousee erittäin hyvälle tasolle

Koska asuntosijoittaja voi hyödyntää lainarahaa sijoituksen osittaiseen rahoittamiseen, hänen ei tarvitse investoida niin paljoa omaa rahaa diiliin. Esimerkiksi: 100 000 euron sijoitukseen (eli asuntoon) tarvitsee olla tyypillisesti noin 30 000 euroa omaa pääomaa. Silti sijoittaja nauttii koko 100 000 euron sijoituksen tuotosta! Oman sijoitetun pääoman tuotto nousee siis useimmiten kaksinumeroiselle tasolle. Omassa asuntosalkussani asunnon tyypillinen oman pääoman tuottoprosentti on yli 30 %. Vertaa: pörssissä tuotto omalle sijoitetulle pääomalle olisi keskimääräisesti noin 6 – 8 % luokkaa.

Suhteellisen vakaa sijoituskohde

Verrattuna useisiin muihin sijoituskohteisiin, asuntosijoittaminen katsotaan olevan yksi matalariskisimmistä, vakaimmista ja turvallisimmista sijoituskohteista. Historiallisesti katsottuna asunnot ovat olleet suhteellisen vakaa sijoituskohde, ja niiden hintojen heilahtelu on ollut maltillisempaa verrattuna esimerkiksi osakekurssien heilahteluun. Useimmiten asuntosijoittamisen riskit on mahdollista etukäteen ennakoida ja niihin voi vaikuttaa hyvinkin tarkoin etukäteen.

Lue myös artikkelini: Asuntosijoittamisen riskit — ja miten hallita niitä

Mahdollisuus itse vaikuttaa sijoituksen tuottoon

Omalla työllä ja valinnoilla on mahdollisuus vaikuttaa sijoituksen tuottoon: asuntosijoittaja voi omilla valinnoillaan varmistaa, että valitsee sekä sijoitusasuntonsa että vuokralaisen fiksusti. Esimerkki omasta vaikuttamisesta on sekin, että omalla työllään löytää asuntoja alle markkinahinnan ja remontoi niitä asunnon laadun ja arvon nostamiseksi.  Myös asunnon houkuttelevuuden nostaminen asunnon kalustamisella tai erilaisilla sisustusratkaisuilla on sijoituksen tuottoon vaikuttamista. Lisäksi se, millaisen vuokralaiskokemuksen tarjoaa, on mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti. Vaikuttamisen mahdollisuuksia on lukuisia!

Mielenkiintoinen harrastus

Asuntosijoittaminen on myös mielenkiintoinen harrastus, jossa oppiminen ei lopu koskaan. Asuntosijoittamisessa on monenlaisia mahdollisuuksia, erilaisia strategioita ja lähestymistapoja. Asuntosijoittajalla on aina mahdollisuus kehittää osaamistaan asuntosijoittamisen saralla sekä kasvaa sijoittajana seuraavalle tasolle ja vuokranantajana aina vain paremmaksi.

Inspiroivat ihmiset

Olen tavannut asuntosijoittamisen saralla huikean inspiroivia ihmisiä. Asuntosijoittajia on joka lähtöön: hyvin erilaisista taustoista ja erilaisilla strategioilla. Näiden ihmisten yhdistävä tekijä on halu auttaa ja sparrata toisiaan, halu kehittyä ja tehdä positiivinen muutos itselleen ja ympärillä oleville ihmisille. On ollut ilo verkostoitua muiden asuntosijoittajien kanssa!


Haluatko pysyä kartalla Kasvussa-blogin uusimmista päivityksistä? Klikkaa itsesi blogin Instagram-tilin tai Facebook-sivun seuraajaksi jo tänään!

Muista myös seurata Rahamedian Instagramia, josta löytyy säännöllisesti uutta sisältöä vaurastumisen tueksi!

HUOM! Tätä tekstiä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä asuntoja. Jokaisen tulee sijoituspäätöksiään tehdessään perustaa päätökset omaan arvioonsa riskeistä ja tuotoista sekä ottaa oma taloudellinen tilanne huomioon. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historia ei ole tae tulevasta.