Piensijoittajana olen yhä enemmän kiinnostunut kasvuyrityksistä. Esimerkiksi Firsth North-listattuihin yrityksiin olen sijoittanut siinä toivossa, että niiden arvo kasvaa ajan kuluessa. Listaamattomiin kasvuyrityksiin piensijoittajan ei ole helppo päästä mukaan, mutta joukkorahoituksen kautta se on mahdollista. Tässä blogissa avaan miten voit lähteä mukaan joukkorahoituskampanjoihin ja mitä tulee huomioida, jos harkitset sijoittamista listaamattomiin kasvuyrityksiin joukkorahoituskampanjan kautta.

Mitä tarkoittaa listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittaminen joukkorahoituksella?

Listaamattomilla kasvuyrityksillä tarkoitetaan käytännössä kaikkia ei-pörssinoteerattuja osakeyhtiöitä, jotka tavoittelevat nopeaa kasvua ja tarvitsevat rahoitusta saavuttaakseen nämä omat kasvutavoitteensa. Sijoittaminen listaamattomiin yrityksiin tarkoittaa korkea riskistä sijoituskohdetta, sillä tutkimusten mukaan vain noin joka kymmenes onnistuu kasvattamaan tarpeeksi liiketoimintaansa. Mutta moni sijoittaja on valmis ‘sietämään’ korkeita riskejä, koska vastaavasti potentiaalinen tuottotaso voi olla merkittävä. Eli, pääsemällä mukaan varhaisessa vaiheessa tulevaisuuden menestystarinaan, voi saavuttaa hyvät tuotot. Listaamattomiin yrityksiin sijoittamisen motiivina voi olla myös halu hajauttaa riskiä pörssin ulkopuolelle tai halu tukea (kotimaista) yrittäjyyttä.

Joukkorahoituksessa yleisimmät tavat ovat joko osakeanti tai joukkovaihtovelkakirjat. Joukkorahoitusta tarjoavia välittäjiä on useita. Itse olen ollut mukana Invesdorin kierroksilla, ja nimenomaisesti osakeanneissa. Suomessa löytyy muitakin tarjoajia, kuten Springvest ja Privanetin Around. Piensijoittajan on mahdollista päästä mukaan suhteellisen pienellä summalla, sillä jo muutamilla satasilla saa tehtyä yleensä vähintäänkin minimisijoituksen.

Miten ja mistä saada sijoitukselle (potentiaalista) tuottoa?

Kasvuyhtiöihin sijoittavan mahdollinen tuotto perustuu täysin tulevaisuuden tuotto-odotuksiin, jotka voivat toteutua tai sitten eivät. Tuottoa omalle sijoitukselle voi saada eri tavoilla. Sijoittajan rahapussia eniten kasvattaa, mikäli yritys onnistuu tekemään exit:in joko niin, että yritys myydään hyvällä hinnalla eteenpäin tai se listautuu pörssiin. Kaikki kunnianhimoiset kasvuyritykset asettavat itselleen selkeän exit-tavoitteen. Mitä itse olen seurannut, niin moni joukkorahoitusta hyödyntänyt yritys on asettanut tavoitteeksi pörssilistautumisen, esimerkiksi Naavan ja Papu Designin tavoitteena on listautuminen.

Joukkorahoitus on vielä sen verran uusi ilmiö, että tässä vaiheessa ei ole vielä ’pitkäisdataa’ saatavilla juuri, jonka avulla voisi arvioida kuinka moni on onnistunut pörssiin listautumaan. Muutama onnistunut esimerkki (onneksi) kuitenkin löytyy, sillä Ahola Transport ja Heeros ovat listautuneet First North-markkinapaikalle. Heeros oli itse asiassa ensimmäinen suomalainen osakepohjaista joukkorahoitusta saanut yritys, joka listautui; sen joukkorahoituskampanja järjestettiin loka-marraskuussa 2015 ja listautuminen tapahtui jo vuoden päästä lokakuussa 2016. Yrityksen johto kertoo joukkorahoituksen olleen heille pre-ipo-operaatio. Heeros on hyvä esimerkki siitä, kuinka yrityksen kasvu voi ideaalitilanteessa edetä nopeasti!

Yrityskaupoilla exit:n on tehnyt ainakin muutama joukkorahoitukseen osallistunut yritys. Esimerkiksi viime vuonna Noho Partners osti 70 prosenttia Friends & Brgs-ketjusta, joka oli osallistunut Invesdorin joukkorahoituskampanjaan vuonna 2016) sekä Springvestingin (ent. nimi Kansalaisrahoitus) ensimmäinen joukkorahoituskohde vuodelta 2012, peliyhtiö Tribe Studios, myytiin liiketoimintakaupalla vuonna 2015 brittiläiselle Palringolle. Eli, edellä mainituissa tapauksissa aikaväli joukkorahoituksesta exit:iin oli muutamia vuosia. Toivottavasti vastaavia kasvutarinoita on jatkossa tiedossa enemmänkin.

Piensijoittaja voi saada vastinetta rahoilleen myös osinkojen kautta, sillä myös listaamattomat yritykset voivat jakaa osinkoa. Esimerkiksi Cityvarasto on jakanut pientä osinkoa viime vuosina.

Kolmas tapa on myydä osakkeet eteenpäin jälkimarkkinoilla, mutta tämä on valitettavasti haasteellista, sillä näitä kauppapaikkoja on niukasti. Suomessa Privanet taitaa olla ainut listaamattomien arvopapereiden välittämiseen erikoistunut (pörssilistattu) yhtiö. Privanetin ylläpitämällä Premarket-jälkimarkkinalla käydään kauppaa useiden listaamattomien yhtiöiden osakkeilla, ja joukossa on muutamia Invesdorin-joukkorahoituskampanjoihin osallistuneita yrityksiä, kuten Cityvarasto ja bitcoinyritys Prasos (nykyään Coinmotion). Valitettavasti jälkirahoitusmarkkinoilla kaupankäynti ei välttämättä ole kovin aktiivista, ja osakkeen arvo voi myös romahtaa huomattavasti verrattuna joukkorahoituskampanjan aikaiseen osakeantihinnoitteluun. Uskon kuitenkin, että lähivuosina tulemme näkemään muutoksia näillä listaamattomien yritysten jälkimarkkinapaikoilla, sillä kiinnostus sijoittaa tämän tyyppisiin yrityksiin vaikuttaa olevan nousussa.

Omat kokemukset joukkorahoituksesta

Itse olen sijoittanut kahteen eri yritykseen Invesdorin joukkorahoituskampanjan kautta. Molemmissa tapauksessa kyseessä oli osakepohjainen sijoittaminen ja tein vain minimisijoituksen. Keskeisin motiivi oli, että halusin tukea näiden valitsemieni yritysten kasvua sekä toisaalta saada hieman ’lisämaustetta’ omaan sijoitusportfolioon. Itse olen kiinnostunut kasvuyrittäjyydestä myös ammatillisessa mielessä, joten ’omistajuus’ on myös hyvä tapa syventää omaa tietämystä kasvuyrityksistä.

Valitsin sellaiset yritykset, jotka kasvavalla markkinasegmentillä ja joiden liiketoiminta tarjoaa ratkaisuja kestävään kehitykseen liittyviin haasteisiin. Molemmissa tapauksissa osakeannit tulivat nopeasti täyteen ja kokonaisminimisumma ylitettiin roimasti. Itse sijoitusprosessi oli helppo ja yksinkertainen Invesdorin digitaalisella alustalla. Palveluun oli helppo rekisteröityä ja tämän jälkeen pääsi käsiksi yksityiskohtaisempaan tietoon sijoitettavista yrityksistä. Sijoituksen tekeminen onnistui helposti verkkopankkitunnuksilla ja paperit siirtyvät nopeasti ja digitaalisesti. Invesdorilla sijoittaminen on myös maksutonta sijoittajalle, sillä kulut peritään sijoituksen kohteena olevalta yritykseltä.

Ehkä ongelmallista oli se, että sijoittamisen kriteereistä ei voi neuvotella; se on ota jätä. Joko uskot yrityksen tarinaan ja haluat sijoittaa siihen tai et. Q&A-osio yleensä on, joten toki on mahdollista kysellä tarkempia tietoja yritykseltä, mutta kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä suoraa vastausta saa, kuten tarkkoja tietoja taloudellista luvuista koskien eri tulevaisuuden skenaarioita.

Vielä en luonnollisesti ole tuottoa saanut sijoituksilleni, mutta hieman tuntumaan on tullut siitä, mitä tulevaisuudessa voisin odottaa näiltä yrityksiltä. Mielestäni toisen sijoitukseni, Solar Water Solutions, tulevaisuus on lupaava. Pidän myös siitä, että yritys aktiivisesti pitää yhteyttä sijoittajiinsa, kun puolestaan toinen yritys ‘X’, jonka nimeä en viitsi mainita, on vain ennen kevään yhtiökokousta informoinut taloudellisesta tilanteestaan. Eli, Solar Water Solutionsin mahdollisuuksiin uskon, ja hyvin mahdollisena näen, että jompikumpi sen kaavailluista exit-strategioista voi toteutua; eli joko listautuminen pörssiin tai yrityskauppa. Lisäksi tämän yrityksen toiminta on lähellä sydäntäni, joten olen äärimmäisen onnellinen ja ylpeä yrityksen osakkeenomistaja.

Kenelle suosittelisin listaamattomiin yrityksiin sijoittamista? Sijoittamisen aikahorisontti on pitkä, joten nopeita pikavoittoja ei ole tiedossa. Hyvin mahdollista myös on, että menettää sijoitetun pääoman. Itse sanoisin, että on suositeltavaa mikäli et pelkästään sijoita taloudellisen tuotto-odotuksen takia, vaan olet aidosti kiinnostunut yrityksen toiminnasta ja suhtaudut sijoittamiseen osittain myös tapana tukea yrityksen toimintaa.

Summa summarum: neuvoni joukkorahoituksesta kiinnostuneelle

Mikäli kiinnostuksesi heräsi joukkorahoitusta kohtaan, niin tässä vielä muutama konkreettinen vinkki kuinka edetä.

Ole kärsivällinen. (Listamaattomien) kasvuyritysten menestys ei tapahdu hetkessä. Voit joutua odottamaan viidestä kahdeksaan vuotta mahdollista tuottoa sijoituksille, ja varmuuttahan ei ole saatko koskaan mitään tuottaa. Kehottaisin myös kriittisyydella suhtautumaan yrityksen omiin kasvutavoitteisiin. Numeraalisten tavoitteiden, kuten triplata liikevaihto, yrityksillä on usein visiomaisia tavoitteita, kuten ’Haluamme olla Europan johtava kestävä vaatetuksen brändi’. Itse suhtaudun niin, että tavoitteet ohjaavat toimintaa ja kertovat yrityksen kunnianhimosta, mutta positiivista on, jos edes osa kasvusta saavutetaan ja/tai ylipäätänsä yritys saisi toimintansa kannattavaksi.

Hajauta. Samalla tavalla kuin ’perinteisessä’ osakesijoittamisessa, niin myös listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittamisessa pätee sama neuvo: hajauta. Sen sijaan, että suurella panoksella lähdet mukaan yksittäisen yrityksen joukkorahoituskampanjaan, voit vaikka lähteä minimisijoituksella mukaan useampaan.

Säilytä kriittisyys ja etsi tietoa monista eri lähteistä oman sijoituspäätöksesi tueksi. Kuten jo aiemmin totesin, niin ole kriittinen yritystä kohtaan, etsi tietoa monipuolisesti myös yrityksen tarjoaman materiaalin ulkopuolelta. Erityisesti suhtaudu kriittisesti yrityksen esittämiin arvioihin tulevaisuuden kasvusta (kuten jo aiemmin totesin). Annit on hinnoiteltu usein tulevaisuuden tavoitteiden mukaan, ja näin ollen osakkeenhinta voi olla ‘yliarvostettu.’ Itse kannustan siis etsimään yrityksestä mahdollisimman paljon tietoa esim. julkisista lähteistä edellisen tilikauden tiedot sekä katsomaan millaista henkilöistä yrityksen tiimi koostuu: uskotko tähän tiimiin, ja siihen, että juuri nämä henkilöt saavat yrityksen vietyä kovalle kasvu-uralle? Mieti myös sitä markkinaa, jolla yritys toimii, ja kuinka arvioit tämän markkinan kehittyvän tulevaisuudessa.

**

HUOM! Tätä tekstiä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä asuntoja. Jokaisen tulee sijoituspäätöksiään tehdessään perustaa päätökset omaan arvioonsa riskeistä ja tuotoista sekä ottaa oma taloudellinen tilanne huomioon. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historia ei ole tae tulevasta.

Ps. Seuraa Sijoittajaleidia myös somen-kanavissa Instassa ja Facebookissa.