Kiitos jatkuvasti kehittyvän teknologian, jokainen meistä voi hankkia tietoa lähes mistä tahansa ja milloin tahansa. Mieltä askarruttava kysymys avioehdon tarpeellisuudesta tai testamentin sanamuodoista ratkeaa internetin hakukonetulosten avulla tai viimeistään keskusteluforumeilla kysymällä – ja vieläpä ilmaiseksi. Jos oikein nätisti kysyy, niin saattaapa joku sukulainen tai naapuri vilauttaa omaa testamenttiaan malliksi, jolloin sanamuotojen valinta käy copy-paste -menetelmällä vaivattomasti. 

Harkitse näitä asioita ennen kuin laadit asiakirjoja omin voimin

Väheksymättä sen suuremmin erilaisiin keskustelupalstojen keskusteluihin osallistuvien henkilöiden vastausten tasoa kuin hakukonetulosten tai naapurin testamentin sisältöäkään, koen ammattivelvollisuudekseni muistuttaa muutamista tärkeistä seikoista, jotka on syytä ottaa huomioon, mikäli harkitsee oikeudellisten asiakirjojen omatoimista laatimista. 

  1. Lähes kaikkiin perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisiin asiakirjoihin kohdistuu lainsäädännön asettamia muotovaatimuksia, joiden laiminlyönti johtaa pahimmassa tapauksessa muotovirheen aiheuttamaan asiakirjan pätemättömyyteen. Juristin toimenkuvaan kuuluu pätevän asiakirjan laatimisen lisäksi myös muistuttaminen esimerkiksi asiakirjan todistajien esteettömyysvaatimuksesta. 

Muotovaatimusten laiminlyönti johtaa pahimmassa tapauksessa asiakirjan pätemättömyyteen

2. Perhevarallisuus- ja perintökysymysten ratkaiseminen edellyttää usein hyvin ison kokonaisuuden hahmottamista. On ymmärrettävä aviovarallisuus- ja perintöoikeudellisten säädösten erillisyys, ja samalla kuitenkin hahmotettava niiden yhteys ja vaikutus toisiinsa. On myös hahmotettava oman perhemuotonsa asemoituminen osaksi perhevarallisuus- ja perintösääntelyä sekä tiedostettava kuhunkin perhemuotoon liittyvät oikeudelliset uhkat ja mahdollisuudet. Kaiken tämän lisäksi on hyvä osata ajatella asioita myös verotuksellisista näkökulmista – millä sanavalinnoilla saan luotua mahdollisimman turvatun tilanteen, mahdollisimman verotehokkaasti. 

3. Ymmärräthän oikeudellisten asiakirjojen välisen yhteyden? Välttääksesi asiakirjojen väliset ristiriidat, sinun on ymmärrettävä esimerkiksi avioehtosopimuksen ja testamentin välinen suhde ja vaikutus toisiinsa. Mikäli lapseton aviopari on aikanaan nuorena parina laatinut täysin poissulkevan avioehdon ja päätyykin vanhoilla päivillään laatimaan lisäksi täyden omistusoikeuden testamentin lesken hyväksi, koituu tästä leskelle täysin turhia veroseuraamuksia, jotka olisivat olleet järkevällä eri asiakirjojen yhteensovittamisella vältettävissä. 

Ammattilainen osaa tuoda esille näkökulmia, joita ei itse ole osannut ottaa huomioon

4. Juristin tehtävänä on asiantuntijana kysyä oikeat kysymykset. Vaikka sinulla saattaakin olla hyvin selkeä käsitys siitä, miten haluat testamenttimääräysten rakentuvan, tilannetta ulkopuolisin silmin katsova ammattilainen osaa tuoda esille näkökulmia ja kysymyksiä, joita ei itse ole edes osannut ottaa huomioon. Ammattilaisen yksi tärkeimmistä tehtävistä on kuunnella ja tarttua niihin sivulauseissa esitettyihin yksityiskohtiin, joiden merkitystä asiakas itse ei välttämättä ole tullut edes ajatelleeksi. 

5. Viimeisimpänä, mutta ei missään tapauksessa vähäisimpänä huomiona: Usein kyse on asiakirjoista, jotka laaditaan sen ajan varalle, jolloin itse emme enää kykene kertomaan asiakirjojen tavoitteita ja tarkoituksia. Testamentti kaivetaan esille tulkittavaksi, kun sen tekijä on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Edunvalvontavaltuutusta tarvitaan, kun sen tekijä on menettänyt oikeustoimikelpoisuutensa esimerkiksi onnettomuuden tai muistisairauden myötä. Jos edunvalvontavaltuutukseen on jäänyt muotovirhe, ei asiakirja ole pätevä eikä tekijästä ole enää asiakirjan muotovirheen korjaajaksi. Myöskään testamentin sisällön tulkinnanvaraisuuksia ei ole testamentintekijä enää kertomassa, joten sekä sisällön että muotoseikkojen on oltava kerralla kunnossa. 

Säästöä ja mielenrauhaa

Edellä lukemasi jälkeen kysynkin sinulta – entä jos ajattelisitkin, että asiakirjojen teettäminen perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisiin kysymyksiin erikoistuneella juristilla on säästämistä parhaimmillaan? Saat kerralla juuri sinun perhemuotosi ja tilanteesi kannalta tarvittavat asiakirjat, jotka ovat keskenään sopusoinnussa. Kaupan päälle saat mielenrauhan ja varmuuden siitä, että asiakirjat on tehty ammattitaidolla ja juuri sinulle. 

Lupaan, että saat rahoillesi vastinetta ja mieltäsi vaivanneisiin kysymyksiin vastauksia. Viimeksi eilen lopetin puhelun asiakkaan kanssa asiakkaan helpottuneeseen huokaukseen ja sanoihin: ”Tulipa hyvä ja huojentunut olo, kun vihdoin sain nämä asiat hoidettua, kiitos!”. 

Lakitoimisto Kunnes Oy tarjoaa Rahamedian seuraajille 10 % alennuksen asiakirjojen laatimisesta. Tarjous on voimassa syyskuun 2021 loppuun mennessä tehdyissä tilauksissa. Ota yhteyttä ja hoidetaan asiat kuntoon!

Niina Kosunen

Niina on yrittäjä ja lakimies (OTM, HTM) Lakitoimisto Kunnes Oy:ssa, joka tarjoaa tukea perhevarallisuus- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä sekä laatii erilaisiin perhe- ja varallisuustilanteisiin sopivia oikeudellisia asiakirjoja kuten testamentit, avioehtosopimukset, edunvalvontavaltuutukset, ositussopimukset, perukirjat ym. 

Lakitoimisto Kunnes Oy:n löydät myös somesta! 

FB: Lakitoimisto Kunnes 

Insta: lakitoimisto_kunnes